TOX-INFO HANDBOKEN 6

I denna volym får du information om de flesta kemiska produkter som förekommer i industrin och i privathushållet.

TOX-INFO HANDBOKEN 3, 4 & 5

Information om hur kemiskt avfall ska klassificeras, sorteras och märkas infrör transport och slutbehandling.

TOX-INFO HANDBOKEN 7

Sammanställning över kosmetika och hygien-produkters hälso- och miljöeffekter.

TOX-INFO HANDBOKEN 8

Sammanställning av hur diskmedel, rengöringsmedel och tvättmedel påverkar hälsa- och miljö.